Pavel Szabo — 01. 11. 2022

Co je identifikovaná osoba a jaké jsou její povinnosti?

Propagujete své webové stránky, nebo svůj eshop na Facebooku, Instagramu nebo jiných sociálních sítích? Využíváte pro své podnikání zahraniční nástroje pro grafiku, úpravu fotografií, správu financí, projektový management nebo jiné činnosti? Pokud ano, tak byste měli znát pojem identifikovaná osoba.
Co je identifikovaná osoba a jaké jsou její povinnosti?

Tři možnosti podnikání

Podnikat můžete nejen jako plátce a neplátce DPH. Je zde i třetí varianta a tou je právě tzv. identifikovaná osoba, která stojí mezi. Rozhodným jsou pak obchody se zahraničím.

Co je identifikovaná osoba?

V zákoně o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je za identifikovanou osobu považovaná:

 • Osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, nebo také právnická osoba nepovinná k dani, která kupuje v tuzemsku zboží z jiného členského státu EU a toto zboží je předmětem DPH. Výjimka platí pro osoby, které jsou prostředníkem v takzvaném třístranném obchodu v rámci EU.
 • Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem DPH a která přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku. Jedná se například o poskytnutí služeb nebo dodání zboží.
 • Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem DPH a která poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě podle ustanovení § 9 odst. 1 ZDPH. Výjimkou je poskytnutí služby, která je v jiném členském státě osvobozena od daně.
 • Osoba povinná k dani, která není plátcem DPH a která má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa.
 • Osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, nebo právnická osoba nepovinná k dani, která kupuje v tuzemsku zboží z jiného členského státu podle § 2b ZDPH.
 • Osoba, která se dobrovolně jako identifikovaná osoba registruje z důvodů, které teprve nastanou.

Identifikovaná osoba je zjednodušeně podnikatel neplátce DPH, který nakupuje ze zahraničí nebo prodává do zahraničí. Je tedy plátcem DPH jen pro zahraniční nákupy/ prodeje, v České republice zůstává neplátcem DPH.

Kdy se stanete identifikovanou osobou?

Identifikovanou osobou se stanete ode dne přijetí nebo poskytnutí služby či pořízení zboží ze zahraničí. Pokud už plátcem DPH jste, nemůžete se stát zároveň identifikovanou osobou.


Obrázek: IO je zjednodušená forma pro podnikatele s nahodilým přeshraničním plněním

Pozor i na Facebook a Google

Identifikovanou osobou se stáváte i pokud máte reklamy na Facebooku, Instagramu a pokud používáte Google AdSense, Google Ads.

5 konkrétních příkladů, kdy se z Vás stane identifikovaná osoba

Pro zjednodušení uvádíme několik příkladů často se opakujících situací, kdy se osoba stává tzv. identifikovanou osobou.

 1. inzerujete nebo si platíte propagaci na Facebooku, Instagramu, LinkedInu
 2. máte PPC reklamu na Googlu - ať už jde o reklamu ve vyhledávací síti, obsahové síti, remarketing, nákupy google nebo další kampaně
 3. na vašem webu umožňujete zobrazení reklamy z Googlu přes Google AdSense
 4. nakupujete fotografie ze zahraniční fotobanky, nebo si platíte účet v zahraniční fotobance
 5. nakupujete fonty od zahraničních autorů
 6. využíváte placené zahraniční nástroje pro úpravu fotografií, pro rozesílání newsletterů, pro grafické práce, pro úpravu webu, pro správu financí, pro projektový management
 7. prodáváte službu do zahraničí (i e-booky)


Obrázek: Umožněte svým zákazníkům rychlejší a příjemnější průchod vaším webem

Zdaňovací období a souhrnné hlášení pro identifikovanou osobu

Zdaňovacím období pro identifikovanou osobu je kalendářní měsíc. Daňové přiznání podává identifikovaná osoba pouze tehdy, pokud jí ve zdaňovacím období vznikla povinnost přiznat daň. Tato podmínka platí do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. V této lhůtě je daň splatná. Za každý měsíc, kdy přijmete služby ze zahraničí (faktura v daném měsíci), například budete mít reklamu na Facebooku, máte povinnost podat daňové přiznání k DPH. Pokud další měsíc žádnou reklamu mít nebudete, tak přiznání nepodáváte.

Identifikovaná osoba nepodává kontrolní hlášení. Podává souhrnné hlášení. Toto hlášení podává do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž poskytla službu s místem plnění v jiném členském státě na základě § 9 odst. 1 ZDPH.

Povinnosti identifikované osoby

První povinností idektifikované oosoby je přihlášení na finančním úřadě a to do 15 dní od data, kdy jste splnili podmínky identifikované osoby. Registrace identifikované osoby může proběhnout i dobrovolně. Druhou povinností je podávat přiznání k DPH a to pouze za měsíce, kdy máte daňovou povinnost. Přiznání k DPH se podává elektronicky přes daňový portál. Třetí povinností je podávat tzv. souhrnné hlášení. Obojí je možné podat přes Daňový portál Finanční správy. Je to velice jednoduché, jen je potřeba nezapomenout na důležité údaje a vypsat je do správných polí. Toto hlášení slouží jako podrobný přehled o vašich transakcích. Čtvrtou povinností je platit DPH na základě přiznání. Pátou povinností je uvádět DIČ na faktury, které vystavujete do zemí EU mimo Českou republiku. Podrobnosti naleznete v zákoně o DPH.

Raději se zeptejte

Každý případ je velmi specifický, proto se k vašemu případu informujte dále v odpovídajících platných zákonech a předpisech. Pokud je váš případ složitější a nejste si jisti ohledně vašich povinností, přiznání a termínů, kontaktujte daňového poradce.

Více informací k identifikované osobě naleznete na:
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty/f4984359/

TIP: Pokud si nejste jistí, raději se ohledně identifikované osoby poraďte například i s vaším účetním, nebo nás kontaktujte. Rádi Vám s vyplněním dokumentů pomůžeme.

Znáte někoho komu by článek mohl pomoct? Budu rád za sdílení!
Získejte užitečné rady pro svůj online byznys

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte užitečné rady pro svůj online byznys, včetně informací o legislativě, technologiích nebo marketingu.

Vložením svého e-mailu souhlasíte s odběrem novinek, kdykoliv můžete odběr zrušit. Zároveň souhlasíte se zásadami ochranou osobních údajů.